Možnosti je neskončno... mi smo lahko ena od njih.